Baxter Healthcare

Illustrationer som beskriver förpackningsprocessen för deras IV-dropp.

Uppdrag Illustrationer
Övrigt: Gjort tillsammans med CMC i Sydney Australien