Antibiotikaskolan

Svensk Kött var i färd med att starta en ny satsning som de kallade Antibiotikaskolan. Målet med projektet var att utbilda människor om antibiotikaresistens och lyfta fram fördelarna med att välja svenskt kött. Materialet skulle vara tillgängligt för alla via deras hemsida och även via gratisiskolan.se en tjänst som förser lärare med utbildningsmaterial.

Uppdrag Art direction, Logo Illustrationer, faktablad
Övrigt: Gjort tillsammans med Kunskapskraft & Media