McPherson Eye Research Institute

2018/2019 - Omslagsillustration på temat "Retina".

McPherson Eye Research Institute ligger i Madison, Wisconsin i USA är ett samfund av forskare som arbetar för att öka vår kunskap om hur ögat fungerar och använda den kunskapen för att förhindra blindhet. De skickar varje år ut en kombinerad kalender och årsrapport till sina medlemmar och sedan 2013 har jag designat den samt gjort omslagsillustrationen som varje år baseras på ett tema.

Uppdrag Art direction, Illustration (Omslag), Retuschering, Design